Senin, 30 Mei 2016

Lirik Yaa Arhama Rohimiin Habib Syech


Lirik Yaa Arhama Rohimiin Habib Syech


Yaa arhama rohimiin
Yaa arhama rohimiin
Yaa arhama rohimiin
Farrij 'alal muslimin

Yaa robbana yaa kariim
Yaa robbana ya rohiim
Antal jawaadul haliim
Wa anta ni'mal mu'iin

Wa laysa narjuu siwaak
Fadrik ilahiy darook
Qoblal fanaa wal halaaq
Yaa 'umma dunya waddiin

Wa maa lanaa robbana
Siwaaka yahasbanaa
Yaa dzal 'ula walghiniy
Wa yaa qowiy yaa matiin

Nasaluka waliy yukim
Al'adla kaynas ta'iin
'Ala hudaakal qowiim
Walaa nuthii'ul la'iin

Artikel Terkait

Lirik Yaa Arhama Rohimiin Habib Syech
4/ 5
Oleh